bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego na dostawę dwóch samochodów osobowych przeznaczonych do celów administracyjnych w WORD Legnica

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do głoszenia nr 512972-N-2017 z dnia 19-05-2017r. dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę dwóch samochodów osobowych przeznaczonych do celów administracyjnych w WORD Legnica

SIWZ do pobrania w formacie *.pdf
SIWZ do pobrania w formacie *.rtf

Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017 19:45
Publikacja ostatniej zmiany: 28.05.2017 19:46
Dokument oglądany razy: 391
Podlega Ustawie