bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do pojazdów WORD Legnica w latach 2018-2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do głoszenia nr 613506-N-2017 z dnia 09-11-2017r. dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do pojazdów WORD Legnica w latach 2018-2019

SIWZ do pobrania w formacie *.pdf
SIWZ do pobrania w formacie *.rtf

Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 09.11.2017 12:53
Publikacja ostatniej zmiany: 09.11.2017 12:53
Dokument oglądany razy: 380
Podlega Ustawie