bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zadania WORD

1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

2. Prowadzenie kursów dokształcających:

  • kierowców przewożących rzeczy
  • kierowcy samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5t
  • kierowców przewożących osoby
  • kierowcy pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą

3. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 4. Wykonywanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w szczególności:

  • współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży
  • współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczenstwie ruchu drogowego
  • udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży


Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 003