bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodę Dolnośląskiego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy został powołany Zarządzeniem Wojewody Legnickiego Nr 33/98 z dnia 29 maja 1998 r., na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami);
  • uchwały Nr 176/99 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Legnicy
  • uchwały Nr 614/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Legnicy
  • uchwały Nr VII/76/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Legnicy

Treść Uchwały wraz ze Statutem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy znajduje się w załączonym pliku.Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 448