bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z dn. 20.06.2005r., poz. 908, z pózn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz.U. Nr 176, poz. 1443).

Przychodami Ośrodka są:

  • wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z dn. 20.06.2005r., poz. 908, z pózn. zm.)

Rozchodami Ośrodka są wydatki na:

  • bieżące utrzymanie Ośrodka
  • prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii
  • inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z dn. 20.06.2005r., poz. 908, z pózn. zm.)
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa


Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 293