bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uaktualnienie

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Jest ono przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W wyniku odbytego szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6.  

2. Warunki uczestnictwa: - posiadanie prawa jazdy powyżej 1 roku - posiadanie na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne za naruszanie przepisów ruchu drogowego (należy sprawdzić we własnym zakresie ile punktów figuruje w rejestrze komendy policji ruchu drogowego) - dokonać opłaty za kurs - dokonać zapisu  

UWAGA: W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy  

3. Dokonywanie zapisu - zgłoszenia na kurs przyjmuje Zastępca Dyrektora WORD - aby dokonać zapisu należy wypełnić wniosek-ankietę personalną i przedstawić następujące dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty, dowód opłaty za szkolenie

4. Program szkolenia Szkolenie trwa jeden dzień i jest organizowane w dni wolne od pracy.

  • Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - czas trwania 2*45 min.
  • Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych - czas trwania 45 min.
  • Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym - czas trwania 3*45 min.

podstawa prawna:

  • „Prawo o ruchu drogowym” – ustawa z dnia 20.06.1997 r. (dz. U. Nr 98, poz. 602) z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2.04.1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52 poz. 563).

Koszt szkolenia 300 zł.Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 948