bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kurs dla nauczycieli ubiegających się o uprawnienia nauczyciela wychowania komunikacyjnego

1. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobem sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o karty rowerowe i motorowerowe w taki sposób aby osoby te potwierdziły swoją znajomość przepisów ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu, a także pogłębienie wiedzy na temat "prawo o ruchu drogowym", oraz udzielania pierwszej pomocy.  

2. warunki uczestnictwa Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli prowadzących przedmiot "Wychowanie komunikacyjne" a w szczególności nauczycieli uprawnionych przez dyrektorów szkół do sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o karty rowerowe i motorowerowe. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie prawa jazdy kategorii "B" lub wyższej.  

3. Zapisy na szkolenia W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele zgłoszeni pisemnie przez dyrektorów szkół w oparciu o przesłaną ankietę personalną.  

4. Program szkolenia:

a) Uprawnienia do kierowania pojazdem.

b) Sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową i motorowerową.

c) Wydawanie kart.

) Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego.

e) Przepisy ogólne i zasady ruchu drogowego oraz oznaczenie wybranych określeń ustawy Prawo o ruchu drogowym.

f) Ruch pojazdów: -zmiana kierunku jazdy, wyprzedzanie, przecinanie się kierunków ruchu, -ostrzegania oraz jazda w warunkach zmniejszonej widoczności, -przepisy dodatkowe o ruchu rowerów i motorowerów.

g) Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach: -przepisy porządkowe, -zatrzymanie i postój,

h) Znaki i sygnały drogowe.

i) Zakończenie kursu. Podsumowanie wykładów. Wystawienie zaświadczeń i wręczenie ich uczestnikom szkolenia. Po zakończeniu szkolenia Dyrektor WORD wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu. Na podstawie zaświadczenia dyrektor szkoły może powołać nauczyciela do sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową i motorowerową.  

5. WORD Legnica szkolenia dla nauczycieli prowadzi nieodpłatnie pokrywając wszystkie koszty ze środków własnych.  

6. podstawa prawna:

- "Prawo o ruchu drogowym" - ustawa z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602) z późniejszymi zmianami.

- "Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego" z dnia 11. 12. 2002 roku, pomiędzy WORD w Legnicy a Dolnośląskim Kuratorium Oświaty

- Zeszyty metodyczne - Program nauczania wychowania komunikacyjnego w szkołach.Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 28.05.2017
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 650