bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Majątek WORD

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

I.Aktywa trwałe: 8.792.011,13 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 8.792.011,13 zł.

II.Aktywa obrotowe: 1.708456,98 zł.

AKTYWA RAZEM: 10.500.468,11 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

I. Kapitały własne: 9.776.871,68 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 723.496,43 zł.

PASYWA RAZEM: 10.500.468,11 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

I.Aktywa trwałe: 9.274.804,18 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 9.271.674,18 zł.

II.Aktywa obrotowe: 2.914.429,40 zł.

AKTYWA RAZEM: 12.189.233,58 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

I. Kapitały własne: 10.401.408,81 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1.787.824,77 zł.

PASYWA RAZEM: 12.189.233,58 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

I.Aktywa trwałe: 7.545.728,43 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 7.539.136,67 zł.

II.Aktywa obrotowe: 3.135.107,47 zł.

AKTYWA RAZEM: 10.680.835,90 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

I. Kapitały własne: 10.115.109,16 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 565.726,16 zł.

PASYWA RAZEM: 10.680.835,90 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

I.Aktywa trwałe: 5.731.138,82 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 5.714.162,14 zł.

II.Aktywa obrotowe: 4.755.311,22 zł.

AKTYWA RAZEM: 10.486.450,04 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

I. Kapitały własne: 9.914.297,73 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 572.152,31 zł.

PASYWA RAZEM: 10.486.450,04 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

I.Aktywa trwałe: 6.002.509,98 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 5.976.573,63 zł.

II.Aktywa obrotowe: 4.528.437,90 zł.

AKTYWA RAZEM: 10.530.947,88 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

I. Kapitały własne: 9.961.473,00 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 569.474,88 zł.

PASYWA RAZEM: 10.530.947,88 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

I.Aktywa trwałe: 6.269.767,07 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 6.233.650,55 zł.

II.Aktywa obrotowe: 4.431.682,95 zł.

AKTYWA RAZEM: 10.701.449,95 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

I. Kapitały własne: 9.828.222,43 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 873.227,52 zł.

PASYWA RAZEM: 10.701.449,95 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

I.Aktywa trwałe: 6.469.860,62 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 6.469.860,62 zł.

II.Aktywa obrotowe: 3.528.743,61 zł.

AKTYWA RAZEM: 9.998.704,23 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

I. Kapitały własne: 9.317.003,88zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 681.700,35 zł.

PASYWA RAZEM: 9.998.704,23 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

I.Aktywa trwałe: 7,004.574,78 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 7,004.574,78 zł.

II.Aktywa obrotowe: 2.619.146,43 zł.

AKTYWA RAZEM: 9.623.721,21 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

I. Fundusz własny: 8.986.114,46 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 637.606,75 zł.

PASYWA RAZEM: 9.623.721,21 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

I.Aktywa trwałe: 7.258.496,17 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 7.258.496,17 zł.

II.Aktywa obrotowe: 2.220.317,66 zł.

AKTYWA RAZEM: 9.478.813,83 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

I. Fundusz własny: 8.705.757,58 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 773.056,25 zł.

PASYWA RAZEM: 9.478.813,83 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

I.Aktywa trwałe: 7.525.257,91 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 7.525.257,91 zł.

II.Aktywa obrotowe: 1.456.726,43 zł.

AKTYWA RAZEM: 8.981.984,34 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

I. Fundusz własny: 8.335.436,84 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 646.547,50 zł.

PASYWA RAZEM: 8.981.984,34 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

I.Aktywa trwałe: 4.472.135,05 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 4.467.749,15 zł.

II.Aktywa obrotowe: 4.116.716,34 zł.

AKTYWA RAZEM: 8.588.851,39 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

I. Fundusz własny: 8.098.683,88 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 490.167,51 zł.

PASYWA RAZEM: 8.588.851,39 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

I.Aktywa trwałe: 4.657.271,72 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 4.644.919,22 zł.

II.Aktywa obrotowe: 3.208.113,45 zł.

AKTYWA RAZEM: 7.865.385,17 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

I. Fundusz własny: 7.629.686,17 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 235.699,00 zł.

PASYWA RAZEM: 7.865.385,17 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

I.Aktywa trwałe: 3.784.910,24 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 3.777.748,84 zł.

II.Aktywa obrotowe: 3.400.744,00 zł.

AKTYWA RAZEM: 7.185.654,24 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

I. Fundusz własny: 7.013.676,72 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 171.977,52 zł.

PASYWA RAZEM: 7.185.654,24 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

I.Aktywa trwałe: 3.901.159,31 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 3.901.159,31 zł.

II.Aktywa obrotowe: 2.711.475,51 zł.

AKTYWA RAZEM: 6.612.634,82 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

I. Fundusz własny: 6.341.499,41 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 271.135,41 zł.

PASYWA RAZEM: 6.612.634,82 zł.

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2002 R.

I.Aktywa trwałe: 3.971.368,19 zł.

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 3.971.368,19 zł.

II.Aktywa obrotowe: 710.290,43 zł.

AKTYWA RAZEM: 4.681.648,62 zł.

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2002 R.

I. Fundusz własny: 4.503.317,07 zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 178.341,55 zł.

PASYWA RAZEM: 4.681.658,62 zł.Opublikował: Krzysztof Gruszka
Publikacja dnia: 18.02.2019
Podpisał: Krzysztof Gruszka
Dokument z dnia: 28.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 028